ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ DEXION ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος [1]

Μελέτη [2]

Σύνδεσμοι
  1. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20DEXION.doc
  2. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20DEXION%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%20%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%9D%CE%95%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5.doc