ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ [1]

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ- ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ [2]

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ [3]

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ [4]

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ [5]

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ- ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ [6]

- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ [7]

-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ [8]

Σύνδεσμοι
  1. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%97%20%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%91%202012.pdf
  2. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91%202012.pdf
  3. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf
  4. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%9C%CE%91%CE%A0%202012.pdf
  5. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%91%202012.pdf
  6. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%B6%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CF%8E%CE%BD%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20(%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD)%20%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD.pdf
  7. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%9C%CE%91%202012.pdf
  8. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%A6%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%A9%CE%9D.doc