Κωδ. 123 - Επιστολή διαμεσολάβησης ΣτΔΕ

Κωδ. 123 - Επιστολή διαμεσολάβησης ΣτΔΕ [1]

Σύνδεσμοι
  1. https://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%9A%CF%89%CE%B4_%20123%20-%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A3%CF%84%CE%94%CE%95.pdf