Μενού

Ζωντανή Συνεδρίαση του ΔΣ

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Διαδρομή:Αρχική Σελίδα

15605Print

 

 

Χρεώσεις

Σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο, ο καλών από σταθερό δίκτυο ΟΤΕ τον 15605 πενταψήφιο

Σύντομο Κωδικό χρεώνεται με αστική χρονοχρέωση (0,1152€ το λεπτό πλέον ΦΠΑ 24% και

Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5%).

Οι κλήσεις προς τον 15605 πενταψήφιο Σύντομο Κωδικό από τηλέφωνα άλλων δικτύων σταθερής

ή κινητής τηλεφωνίας χρεώνονται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο, έτσι όπως το ορίζει

ο κάθε πάροχος σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.

 

Εναλλακτικά  οι χρήστες κινητής μπορούν να καλούν και στο 2106025098 με την ίδια χρέωση.