Μενού

mobility week

KEP

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥPrint

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» συνολικής δαπάνης 2.757,66  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές τους, μέσω Πρωτοκόλλου Δήμου, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., έως και την Tετάρτη 16/10/2013.

Η υπηρεσία  θα ανατεθεί στον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του   Π.Δ.  28/80  και  την  αρ.35130/739/10(ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Πληροφορίες και αντίγραφα τεύχους τεχνικών προδιαγραφών παρέχονται από το site του Δήμου ή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, αρμόδιοι: κα Σωτηρίου Αναστασία και κ. Αλούπη Αικ. τηλ.: 210-6630241.

                                                                   

 

                                                   

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                            XΡΗΣΤΟΣ  ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

 

Σχετική μελέτη