Μενού

mobility week

KEP

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑPrint

ΘΕΜΑ:ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ οικ. έτους 2013

ΣΧΕΤ:                                            

 

Σας πληροφορούμε ότι ο Αθλητικός Οργανισμό του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος  « Η ΑΡΤΕΜΙΣ»  πρόκειται να αναθέσει την  < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ > με απευθείας ανάθεση. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 20.793,15 , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στην Γραμματεία του Α.Ο ή μέσω ΦΑΞ, το αργότερο μέχρι 4/10/2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12,00 μμ (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή) προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει:

 

Α. Τεχνική περιγραφή της εργασίας, η οποία πρέπει να συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές του Αθλητικός Οργανισμό του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος  « Η ΑΡΤΕΜΙΣ», τις οποίες σας επισυνάπτουμε.

Β. Οικονομική προσφορά.

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Λεδάκης Ιωάννης

Μελέτη