Μενού

mobility week

KEP

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αναζωογόνηση των συνθετικών χλοοταπήτων των γηπέδων 5 x 5 του Δημοτικού Σταδίου ΣπάτωνPrint

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                 Σπάτα,  18-7-2013                                                            

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                       Αρ. Πρωτ:  672         

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”                                      

Ν.Π.Δ.Δ.

 

Ταχ. Δ/νση: Σταύρου Μπέκα 7                                                   ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής                                                      ΚΟΙΝ.: Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών

Πληροφορίες : Δημητρίου Βασιλική                                          
Τηλέφωνο:  210.6633290, 22940.89405                                                            

Fαx:             22940.89413   

E-mail :athlspa1@yahoo.gr               

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Ανακοίνωση ανάθεσης εργασιών για τον καθαρισμό και την αναζωογόνηση των συνθετικών χλοοταπήτων των γηπέδων 5 x 5 του Δημοτικού Σταδίου Σπάτων.»

         

          Ανακοινώνεται ότι ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος πρόκειται να αναθέσει  εργασίες για τον καθαρισμό και την αναζωογόνηση των συνθετικών χλοοταπήτων των γηπέδων 5 x 5 του Δημοτικού Σταδίου Σπάτων.

          Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 400,00€ πλέον του Φ.Π.Α.

          Η τεχνική περιγραφή και οι όροι της προμήθειας έχουν αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δ. Σπάτων-Αρτέμιδος. Όποιος επιθυμεί μπορεί, με αίτησή του να παραλάβει αντίγραφο από τα γραφεία του ΑΟ, Στ. Μπέκα 7, Σπάτα.

          Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Ν.Π. Στ. Μπέκα 7, Σπάτα, το αργότερο μέχρι 29/7/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή), την προσφορά σας σφραγισμένη σε φάκελο ή μέσω e-mail στο athlspa1@yahoo.gr,  η οποία θα περιλαμβάνει:

Α. Τεχνική περιγραφή του είδους

Β. Οικονομική Προσφορά

          Η προμήθεια θα ανατεθεί σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον φυσικά καλύπτει τις ανάγκες του Ν.Π.

          Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα      210-6633290.   

 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΔΑΚΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές