ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 25,26,27,28/11/2019

12/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 25/11/2019 - ΒΕΛΑΝΙΔΕΖΑ [1]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 25/11/2019 - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [2]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Λ. ΚΑΡΑΜAΝΛΗ  26.11.19 [3]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Γρηγορίου Ε΄ 27.11.19 [4]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΠΑΤΑ 27.11.2019 [5]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΑΒΑ 28.11.19 [6]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ 28.11.19 [7]

 

Σύνδεσμοι
  1. http://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%97%20%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%95%CE%96%CE%91.docx
  2. http://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%97%20%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%9A%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%2025_11_19.docx
  3. http://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%97%20%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%9B_%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9D%CE%9B%CE%97%20%2026_11_19.docx
  4. http://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%97%20%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%84%2027_11_19.docx
  5. http://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%97%20%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%91%2027_11_2019.docx
  6. http://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%97%20%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%97%20%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%92%CE%91%2028_11_19.docx
  7. http://www.spata-artemis.gr/userdata/docs/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A0%CE%97%20%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%93_%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%9C%2028_11_19.docx