Μενού

mobility week

KEP

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
37/2020 Διακοπή λειτουργίας σχολείων 30/01/2020
9/2017 Διακοπή λειτουργίας σχολείων 9-1-2017 09/01/2017
343/2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων 14/10/2016
286/2015 Απόφαση Δημάρχου για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή 14/07/2015
404/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 22/10/2014
392/2014 Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων 23/10/2014