Μενού

mobility week

KEP

module infoδράση κοινωνικές ομάδες

PHONES

KEP

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

326_ΟΑΣΑ

Κέντρο Κοινότητας

15605

KEP

EUROPE

ΕΠ 2014-2019

eBanking

Θάλασσες & Ακτές

Agri

Banner ΚΕΠ

KEP

Amea banner

ΑΜΕΑ

Banner Διαύγεια

Diavgeia

Weather

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Θέμα Ημ/νία Αρχείο
200/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ. 1)Βασιλικής Τσούκα και 2)Μαρίας Τσούκα. 26/07/2019
191/2019 Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 25/07/2019
190/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας «ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ». 25/07/2019
189/2019 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών. 25/07/2019
188/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Ηχητικής Κάλυψης για την Πραγματοποίηση Εκδηλώσεων Εορτασμού Εθνικών Επετείων έτους 2018». 26/07/2019
187/2019 Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ.αριθμ.051/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «έγκρισης απαλλαγής ή μη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής». 26/07/2019
186/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης σύμβασης μισθώσεων 1) 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ , 2) 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 3) 3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 4) 4Ο ΜΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 5) 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 6) 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 7) 7Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 8) 4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ, 9) 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ), 10) 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ), 11) 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ), 12) 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΚΤΙΣΜΑ) & 13) 2ος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26/07/2019
185/2019 Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0101042 στο Ο.Τ. Δ246 Π.Ε. 1-4 (Μυκηναϊκοί Τάφοι) της Δ.Ε. Σπάτων. 26/07/2019
184/2019 Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 26/07/2019
183/2019 Λήψη απόφασης περί Γνωμοδότησης ίδρυσης τμήματος ένταξης στο 2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων. 26/07/2019
182/2019 Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων για το έτος 2019 για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. 26/07/2019
181/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους & επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται. 26/07/2019
180/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ΄αριθμ.1322/4-12-2018 χρηματικό κατάλογο που αφορά ετήσια τέλη καθαριότητας Κοιμητηρίου Π.Ο.Ε.2015-2016 Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος λόγω εκ΄ παραδρομής χρέωσης (διπλή χρέωση). 26/07/2019
179/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη οφειλής από χρηματικούς καταλόγους ανείσπρακτων δημοτικών τελών Τ.Α.Π./Δ.Τ.-Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, καθώς και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται. 26/07/2019
178/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης του (β΄μέρος) πρακτικού 206 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2019, με ημερομηνία 2ης Συνεδρίασης την 28-3-2019 & 02-04-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80. 26/07/2019
177/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των (α΄μέρος) πρακτικών:190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, & 205 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2019, με ημερομηνία 2ης Συνεδρίασης την 28-3-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80. 26/07/2019
176/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών:173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 & 189, της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2019, με ημερομηνία 1ης Συνεδρίασης την 18-2-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80. 26/07/2019
175/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ». 26/07/2019
174/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΕΚΘΕΣΗ FOOD EXPO 2019» (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ). 26/07/2019
173/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΕΚΘΕΣΗ FOOD EXPO 2019» (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ). 26/07/2019
172/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ». 26/07/2019
171/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντικατάσταση Υαλοπινάκων στο Κ.Ε.Π. Αρτέμιδος». 26/07/2019
170/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Εργασίες Επισκευής & Συντήρησης για το Κ.Η.Φ.Η.». 26/07/2019
169/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Data Protection Regulation (GDPR) για το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος». 26/07/2019
168/2019 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Απεγκατάσταση, Μεταφορά & Πάκτωση Χρηματοκιβωτίου». 26/07/2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »